O mně

“Největším objevem v mém životě je zjištění, že lidé mohou změnit své vnější životy změnou vnitřního myšlení.” William James

 Tvá první povinnost je udělat šťastným sama sebe. Až když jsi šťastný, uděláš šťastnými i ostatní.” Ludwig Feuerbach

Kateřina Kantová M.A. et. M.A.

Dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Kateřina Kantová, narodila jsem se v Praze v roce 1980, žiji v partnerském vztahu a mám jedno dítě.

Svá studia jsem úspěšně zakončila v roce 2013, poté co jsem absolvovala roční stáž v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích na oddělení ochranné léčby sexuologické.

Vzdělání:

  • 2010 – 2013 – M.A. Klinicko-poradenská psychologie – La Salle University, USA
  • 2002 – 2003 – M.A. Mezinárodní vztahy – University of Kent, Velká Británie
  • 2000 – 2002 – B.A. Mezinárodní vztahy – Franklin College Switzerland, Švýcarsko

Klinickou psychologii jsem se rozhodla studovat po zralé úvaze navzdory tomu, že jsem s využitím předchozích studií pracovala v zahraničí i doma. Chtěla jsem již dlouho studovat psychologii, ale měla jsem pocit, že na to ještě nemám dostatek životních zkušeností. Vždy jsem se zaujetím poslouchala příběhy lidí a přemýšlela nad tím, jak bych jim mohla pomoci cítit se lépe a být spokojenější a šťastnější.  Po několikaletém vedení jazykové školy jsem se rozhodla, že je ten správný čas na studium psychologie.

Pracovní zkušenosti:

Od roku 2014 se věnuji také sportovní psychologii, mezi mé stále klintky patří např. Česká reprezentace žen ve veslování.

Psychiatrická nemocnice Bohnice – příjmový pavilon pro ženy –stážistka psycholožka

Akutní péče pro ženy s různými duševními poruchami (těžké deprese, úzkosti, schizofrenie, poruchy osobnosti atd.). Náplň mé práce je vést psychoterapeutické skupiny a individuální pohovory.

Psychiatrické Centrum Bohnice – denní stacionář- stážistka psycholožka

Denní stacionář je denní docházkový program určen pro lidi trpící agorafobií, sociální fobií, panickou poruchou, obsedantně kompulzivní poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, generalizovanou úzkostnou poruchu a dalšími úzkostnými stavy a depresí.
Pracuje se v uzavřené smíšené skupině, ve které se prochází
všemi základními kroky kognitivně behaviorální psychoterapie (KBT), což je terapie směřující ke zvládání různých projevů stresu. Práce ve skupině je zaměřena na konkrétní řešení jednotlivých problémů, nácvik asertivity, relaxace a zařazení příjemných aktivit do života. Mou náplní práce bylo participovat na všech aktivitách.

Psychiatrická nemocnice Bohnice – ochranná léčba sexuologická – stážistka psycholožka

Ochranná léčba sexuologická je soudně nařízená pachatelům sexuálních deliktů, aby se lépe začlenili do společnosti, zvládali svoje sexuální pudy a nepřekračovali společenské normy. Během léčby pacienti absolvují intenzivní skupinovou psychoterapii spolu s hormonální léčbou. Mezi další aktivity patří přípravná skupina (pro nově příchozí pacienty), arteterapie (kreslení obrázků), relaxace a asertivita (nácvik sociálních dovedností). Mým úkolem se bylo se podílet na všech aktivitách pod supervizí.

Jazyková škola (Praha) – založení, vedení a výuka pro jednotlivce i firmy, spojená s poradenskou činností v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Serenity a.s. – spolupráce při založení a vedení společnosti

Pravidelně se účastním odborných seminářů a zajímám se zejména o výzkum v oblasti pozitivní psychologie a moderních psychologických směrů.

Své různorodé pracovní zkušenosti ve firemní i personální oblasti kombinuji s aplikovanou psychologií. Díky své vrozené trpělivosti, pozitivnímu přístupu a umění naslouchat jsem svým klientům dobrým pomocníkem na cestě ke zkvalitnění života a pozitivním pohledu na věc.

Jazyky:

  • Český jazyk – rodilá mluvčí, plynně
  • Anglický jazyk – plynně
  • Německý jazyk – plynně
  • Francouzský jazyk – komunikativní
  • Italský jazyk – komunikativní