Nabídka

Individuální terapie:

Individuální terapie je sezení klienta s psychoterapeutem a zaměřuje se na řešení jeho problémů. Tyto problémy mohou zahrnovat úzkost, depresi, problémy ve vztazích, stres, syndrom vyhoření atd. Individuální terapie je šitá na míru každému klientovi a jeho konkrétním potřebám.

Skupinová terapie:

Skupinová sezení jsou určena pro skupinu klientů, kteří mají podobné obtíže. Skupinová terapie dovoluje klientům získat podporu a povzbuzení od ostatních členů skupiny. Aktuální nabídka skupinových sezeni zde.    (V současné době nejsou vypsána žádná skupinová sezení)

Párová terapie:

Párová sezení se zabývají záležitostmi v partnerských vztazích, se zaměřením na vzájemnou komunikaci, schopnost dosáhnout kompromisu a celkové zkvalitnění vztahu.

Firemní psycholog:

Je všeobecně známo, že pozitivně naladění zaměstnanci pracují efektivněji, dělají lepší rozhodnutí, jsou kreativnější, společenštější, mají lepší vztahy se svými spolupracovníky i zákazníky a jsou více ceněni svými nadřízenými.

Obtíže v osobním životě se se mohou podepsat na pracovním výkonu i těch nejlepších a nejodolnějších zaměstnanců.

Organizační kultura je v roce 2014 jedním z nejvíce diskutovaných témat mezi nejúspěšnějšími společnostmi na světě. Po ekonomické krizi a několika příkladech, kdy vztahy uvnitř společnosti poškodily její reputaci a způsobily finanční ztrátu, se firmy nyní více než dříve soustředí na zajištění správné motivace pro své týmy. Chování managementu a jeho přístup k zaměstnancům se snaží co nejvíce zvyšovat produktivitu a kvalitu provedené práce. Proto mohou správně navržená a vedená sezení přímo ovlivňovat zaměstnance a zlepšit jejich vztahy na pracovišti.

Výhody firemního psychologa:

▪   Poskytuje organizacím nástroje k lepšímu porozumění a řešení vnitřních problémů spojených s mezilidskými vztahy na pracovišti.

▪   Učí vedoucí pracovníky lépe identifikovat, udržovat a dále rozvíjet talent zaměstnanců.

▪   Buduje výkonné týmy

▪   Poskytuje podporu pro jednotlivce ve vypjatých a stresujících situacích.

▪   Je zásadní pro správné nastavení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem