O sezení

Než začnete na sezení docházet, přečtěte si zde několik málo informací o tom, jak sezení probíhá.

  • V první fázi sezení dochází k navázání otevřeného dialogu mezi psychologem a klientem. Prostřednictvím tohoto dialogu můžete prozkoumat základní příznaky a příčiny problému.
  • Otevřený dialog Vám ulehčí rozpoznat osobní a mezilidské problémy, soustředit se na emocionální, sociální, pracovní a další aspekty života.
  • Učte se otevřeně mluvit o svých potížích, pocitech, náladách a myšlenkách. Hlavně díky tomu se naučíte poznat sám sebe a zkvalitnit svůj život v co nejkratší době.
  • Během sezení budete pracovat s problémy, které jsou v této chvíli nejdůležitější a zaměříte se na jejich pozitivní změnu.
  • Během sezení se užívá mnoho technik a přístupů. Každá osoba je jedinečná, proto i každé sezení je šito klientovi přímo na míru.
  • Sezení nemusí být pro klienta vždy příjemná; mohou během ní vyvstat bolestivé vzpomínky, frustrace a pocity a Vy se s nimi za pomoci terapeuta vypořádáte.
  • Se zkušeným psychologem se budete vždy cítit bezpečně a nikdy neučiníte kroky, na které nejste připraveni.
  • Každé sezení trvá přibližně 50 minut a koná se zpravidla jednou týdně

Kvůli komplexní povaze psychologie není pouze jedna správná metoda, jak klientovi pomoci. Celý proces je o hledání přístupu, který klient i terapeut vyhodnotí jako nejvhodnější v dané situaci. Pro ilustraci si o některých přístupech, které používám se svými klienty, můžete přečíst zde.