Přístupy

Pozitivní psychologie

Pozitivní psychologie je relativně nový směr v současné světové psychologii, který se zaměřuje spíše na kladná témata na doplnění celkového obrazu psychiky.

Americký psycholog Martin Seligman, zakladatel tohoto směru ji deklaruje jako vědu o pozitivních emocích (radost, štěstí, láska, naděje) a kladných životních zážitcích a zkušenostech, o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti (optimismus, nezdolnost, smysl pro humor, svědomitost, sebedůvěra) a o pozitivně fungujících společenstvích a institucích. Pozitivní psychologie se také zabývá rozpoznáním a využiváním silných stránek člověka a celkoě výzkumem kvality života, životní spokojenosti a podpoře pozitivního prožívání.

Krizová intervence

  • Řeší neodkladné problémy a náročné situace, kterým v životě čelíme a nezvládáme je řešit sami.
  • Mohou se vyskytovat pocity deprese, úzkosti, strachu a vzteku, doprovázené stavy bezmocnosti a beznaděje, a potřebná strategie jak je zvládnout nemusí být k dispozici
  • Cílem krizové intervence je uklidnit klienta a pomoci mu najít okamžitou sílu k tomu čelit těžké situaci a najít její nejlepší možné řešení.

Kognitivně behaviorální terapie – KBT

  • Cílem KBT je identifikovat a porozumět problémům pomocí vztahů mezi myšlenkami, pocity a chováním.
  • Kognitivní část KBT se týká mechanismů, jakými způsoby lidé přemýšlejí o situacích a událostech v životě, jaký jim přiřazují význam a jak si tvoří domněnky o sobě a ostatních – niterná přesvědčení.
  • Pracuje s automatickými myšlenkami, které nám vyvstávají na mysli, pomáhá odhalit jejich význam a přehodnotit je.
  • Celkovým cílem je naučit klienta připisovat zásluhy na zlepšení svých problémů svému vlastnímu snažení ve spolupráci s terapeutem.
  • Behaviorální část KBT nahlíží na způsob, jakým lidé reagují pod stresem.
  • Terapeuti praktikující KBT se klientovi snaží pomoci začít se cítit dostatečně v bezpečí na to, aby postupně začali vnímat své domněnky a strachy, zatímco budou měnit své chování primárně během vystavení obávané situaci nebo věci.
  • Shrnutí – KBT si klade za cíl přímo označit původce strachu, zmírnit obavy, přehodnotit myšlení a podpořit užitečné vzorce chování pomocí specifických nástrojů užívaných při KBT

Psychodynamická terapie

Tato terapie zkoumá konflikty z minulosti a jejich vztah k současným problémům. Je založená na teorii, že nevědomé problémy mohou vyústit v problémové emoce a chování nyní.

Terapie zaměřená na řešení

Redefinuje a řeší konkrétní problém v krátkodobém horizontu a s konkrétním cílem. Zabývá se současností a budoucností, spíše než minulostí.